Jak przygotować plik do druku banera reklamowego:

  • rozmiar netto w skali 1:1 musi posiadać DPI minimum 72, lub rozmiar 1:10 w DPI 1000
  • przestrzeń barwowa CMYK
  • rozmiar brutto pliku, powinien być powiększony o 2 cm tła z każdej strony względem rozmiaru netto, jest to spad (naddatek) na zgrzew na krawędziach,
  • 5 cm marginesu bezpieczeństwa – oznacza to że w odległości mniejszej niż 5 cm od krawędzi banera (netto) nie powinny znajdować się żadne ważne informacje, jak np. teksty,
  • grafiki rastrowe powinny zostać osadzone jeśli plik zostaje wysłany w formie wektorowej,
  • wszystkie fonty muszą zostać zamienione na krzywe,
  • akceptowalne rozszerzenia plików: *.tiff (dla małych banerów), *.ai, *.pdf, *.eps,